Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Portale · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

Przydatne materiały

Dokumentacja online:
» Ustalenia ODGiK + mapa numeryczna [link]
» Baza standardowych uwag do operatów geodezyjnych [link]
» Przykładowe składy operatów technicznych (SAGiK) [link]

Przykładowe wzory dotyczące składu operatów, okładek oraz druków/dokumentów wchodzących w skład operatów do pobrania zamieszczamy w dziale druki.

Pliki do pobrania:
» Tereny zamknięte v.6 [KCD]
» Przybliżone granice jednostek ewidencyjnych oraz obrębów [DGN] [DXF]
» Przegląd analogowych, archiwalnych sekcji w układzie "1965" [DGN] [DXF]
» Plik z kształtami dla danych wektorowych otrzymanych z PODGiK [SHX]
» Pismo GGK dot. poprawionych wzorów do rozp. ws. EGiB [PDF]
» Przyjęcie operatu do zasobu - schemat blokowy v.1.0 [PDF]
» Przyjęcie operatu do zasobu - schemat blokowy v.2.0 [PDF]
» Lista przepisów wraz ze skrótami stosowanymi w protokołach weryfikacji [PDF]

Parametry transformacji

Poniżej zamieszczamy pliki z parametrami transformacji między układem 1965(3) a 2000(6):
W sprawie aktualnego pliku z bazą danych fdb prosimy kontaktować się z PODGiK
» Dla użytkowników TurboMAP 10.0 [BAZA_10-0.FDB]

Plik BAZA.FDB należy umieścić w folderze ...\TurboMap\Data (w miejsce istniejącego pliku). Po ponownym uruchomieniu programu parametry transformacji będą automatycznie pobierane z bazy.
Surowe dane do transformacji (punkty wspólne), parametry transformacji i wynik:
» Dane z systemu GEONET_unitrans 1965 ⇒ 2000 [transformacja_1965-2000.zip]
» Dane z systemu GEONET_unitrans 2000 ⇒ 1965 [transformacja_2000-1965.zip]


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2017 Michał Pellowski