Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Portale · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

Godziny urzędowania

Wydział Geodezji PODGiK*
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
07:30 - 15:30
07:30 - 16:00
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:00
08:00 - 14:00
08:00 - 14:00
08:00 - 14:00
08:00 - 14:00
08:00 - 14:00

*) Obsługa wykonawców prac geodezyjnych i/lub kartograficznych.

Kontakt z Wydziałem Geodezji

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji
ul. Kościuszki 26
83-300 Kartuzy

Geodeta Powiatowy

Dorota Marszałkowska-Pipka
  +48 58 681 28 25
  e-mail: geodeta@kartuskipowiat.pl

Sekretariat

Donata Woźniak
Martyna Hendrich
  +48 58 681 28 25
  e-mail: geodezja@kartuskipowiat.pl

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 26
83-300 Kartuzy

Kierownik ODGiK

Tadeusz Keliński
e-mail:
  +48 58 681 28 25
   tadeuszkelinski@kartuskipowiat.pl

Obsługa interesantów

Dagmara Jelińska
Patrycja Leszczyńska
Kamila Liss
  +48 58 681 28 25
        wewn.1
  e-mail: podgik@kartuskipowiat.pl

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków o mapy d/c informacyjnych

Adam Barejka
  +48 58 681 28 25
  e-mail: podgik@kartuskipowiat.pl

Weryfikacja operatów prawnych

Katarzyna Szczerba
Magdalena
Ceschica-Wensierska
  +48 58 681 28 25
        wewn.2

Weryfikacja operatów SW / U / B

Edyta Bojanowska
Katarzyna Dera
Aneta Roszkowska
Magdalena Jeżewska
Grzegorz Elend
  +48 58 681 28 25
        wewn.2
Dominika Karcz
Iwona Zalewska-Krampa
Jakub Szleja
Waldemar Klinkosz
  +48 58 681 28 25
        wewn.2

Archiwum

Rafał Labuda
  +48 58 681 28 25

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
ul. Kościuszki 26
83-300 Kartuzy

Kierownik Referatu EGiB

Anna Samp-Andrys
  +48 58 681 28 25
  e-mail: egib@kartuskipowiat.pl

Obsługa

Katarzyna Elas
Katarzyna Hinc
Katarzyna Kroll
Magdalena Karczmarczyk
Ewa Cieślewicz
Krzysztof Kryszewski
Paulina Jankowska
Klaudia Lewandowska
Alicja Węsiora
  +48 58 681 28 25
        wewn.3

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 26
83-300 Kartuzy

Kierownik Referatu UDP

Karolina Burandt-Karczewska
  +48 58 681 28 25
  e-mail: zud@kartuskipowiat.pl

Obsługa interesantów

Michalina Jereczek
Mateusz Szreder
Małgorzata Grzebyta
Małgorzata Burandt
Monika Plichta
  +48 58 681 28 25
        wewn.4
  +48 603 229 225
  e-mail: zud@kartuskipowiat.pl


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2017 Michał Pellowski